Dagens guldpris er:
520,76
kr./gram (24 karat) |
477,37
kr./gram (22 karat) |
390,57
kr./gram (18 karat) |
303,78
kr./gram (14 karat) |
173,59
kr./gram (8 karat)

Genbrugsguld

- miljøvenligt og bæredygtigt

Moderne udvinding af guld har intet med gamle dages guldfeber i USA at gøre. Der er ikke længere nogen lykkeriddere med hakker og skyllepander langs floderne, og myten om den store guldåre med guldklumper så store som strudseæg holder ikke vand. Nej, moderne guldudvinding er en industri - og det er en beskidt industri!

Genbrug af guld skåner miljøet

Jo mere vi kan genbruge eksisterende guld, jo mere skåner vi derfor miljøet. Og det er ikke bare en luftig påstand, men derimod den barske virkelighed.

Nu om dage forekommer nyt guld som regel kun i meget små koncentrationer, faktisk mindre end 10 gram pr. ton. Og det vil sige, at man for at udvinde nok nyt guld til en gennemsnitlig 18 karat guldring producerer omkring 20 ton affaldsmateriale.

Problemet med restaffaldets miljøbelastning er ikke selve mængden i sig selv, men derimod at restaffaldet er ekstremt forurenet med kemikalier. De mange ton klippemateriale pulveriseres nemlig til fint pulver, og så bruger man kemikalier til at udvaske guldet fra pulveret. Arsenik, cyanid og bly er nogle af disse kemiske stoffer, og selv i meget små mængder er de yderst sundhedsskadelige for både mennesker og dyreliv.

Kemikalierne forurener selvsagt mineområdet og de mennesker, der bor og arbejder i forbindelse med minen. Men forureningen rammer også det område, hvor de uønskede slamrester havner efter guldudvindingen. Metalindustrien producerer således mere miljøgiftigt materiale end nogen anden industri. For USA gælder det for eksempel, at metalmineindustrien er ansvarlig for 96% af den årlige arsenikudledning og 76% af blyudledningen.

Genbrug af guld er bæredygtigt og sparer liv

Ikke bare miljøet belastes af den forurenende guldmineindustri, det gør minearbejderne og deres familier i høj grad også. Så når du køber bæredygtigt genbrugsguld, er du med til at redde liv i og omkring minerne!

Hver dag året rundt arbejder børn(!) og voksne minearbejdere nemlig under meget dårlige vilkår i smalle minegange under jorden. Det er fysisk udmattende pga. lange arbejdsdage uden megen hvile, og det er drønfarligt, fordi mange miner braser sammen over hovederne på folk. Hertil kommer, at minearbejderne ofte er i direkte berøring med de sundhedsskadelige kemikalier i udvindingsprocessen, så de selv og deres børn - og endda deres ufødte børn - udsættes for en enorm sundhedsrisiko. Levealderen for disse minearbejdere hører derfor absolut ikke til de længste!

Så tænker du måske, at det er synd for disse mennesker, hvis de mister deres job, fordi minerne eventuelt forsvinder? På den korte bane er det naturligvis rigtigt, men det handler om at se problemet på den lange bane. Hvis efterspørgslen falder drastisk efter nyt guld udvindet med disse forurenende og umenneskelige metoder, så er der pludselig en vægtig økonomisk grund for mineselskaberne til at gå over til bæredygtig minedrift med forsvarlig brug af kemikalier og gode arbejdsvilkår.

Heldigvis findes der allerede nu en lille smule bæredygtigt nyudvundet guld på verdensmarkedet, men det er stadig tankevækkende små mængder. Indtil bæredygtigheden vinder tilstrækkelig indpas i guldminedriften, er genbrug af guld derfor det bedste alternativ. Og hvorfor ikke spare på jordens ressourcer og genbruge skuffeguldet, i stedet for bare at smide det gamle guld væk?

Webdesign i Vejle © KanKom Online